Golden Horse Riding Club

“Professional Dressage Horse Riding Academy”

สโมสรกีฬาขี่ม้าโกลด์เด้นฮอร์สไรดิ้งคลับ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ซอย12 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โกลด์เด้นฮอร์สไรดิ้งคลับ จัดการเรียนการสอนขี่ม้า โดยใช้หลักสูตรขี่ม้ามาตรฐานสากล เราเริ่มสร้างพื้นฐานให้กับผู้ขี่ ตั้งแต่การเข้าใกล้ม้า วิธีการขี่ม้าที่ถูกต้อง รวมไปถึงเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ขี่ม้าเบื้องต้น และทางเรา ยังรับฝากดูแล และฝึกม้าอีกด้วย โกลด์เด้นฮอร์สไรดิ้งคลับออกแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ และ สร้างประสบการณ์ในการขี่ม้าไปพร้อมกับเข้าใจธรรมชาติของม้า เพื่อให้ผู้ขี่สามารถพัฒนาศักยภาพการขี่ม้า อย่างเหมาะสมตามช่วงวัยของผู้ขี่ ตลอดจนเป็นนักกีฬาขี่ม้าต่อไป

Dressage Athlete

Horse Riding Lesson for Children

ชั้นเรียนนี้เปิดให้สำหรับผู้ขี่อายุ 3 ขวบขึ้นไป เป็นการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน เริ่มจากการจูงม้า ขึ้นม้า ท่านั่งที่ถูกต้อง การขี่ม้า วิธีการบังคับม้า และเรียนรู้การทรงตัวในจังหวะที่ม้าเดิน (walk) และวิ่งเรียบ (Trot) สลับกับกิจกรรมบนหลังม้า เพื่อเสริมสร้างทักษะการขี่ม้า

รายละเอียด

Horse Riding Lesson For Adult

ชั้นเรียนนี้เหมาะสำหรับผู้ขี่ที่มีวัยวุฒิที่เหมาะสม ในชั้นเรียนจะเป็นการ เรียนรู้การขี่ม้าตั้งแต่ ระดับพื้นฐาน โดยเริ่มจากเรียนรู้การเข้าใกล้ม้า วิธีการขึ้น-ลงม้า ท่านั่ง การขี่ม้า และบังคับม้าที่ถูกต้อง เรียนรู้ การทรงตัวในจังหวะที่ม้าเดิน (walk) และวิ่งเรียบ (Trot)

รายละเอียด

Horse Therapy

การอยู่บนหลังม้าได้ดีจะต้องมีการทรงตัวที่ดีและสมดุลย์ สร้างการสื่อสาร ระหว่างผู้ขี่และม้าโดยการสัมผัสซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ขี่และม้า ทำให้เด็กๆได้ฝึกสมาธิ ทำให้มีสมาธิดีขึ้น นอกจากนี้การขี่ม้า ยังทำให้ผู้ขี่ได้พัฒนากล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกายได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้มีบุคลิกภาพที่ดี พร้อมทั้งมีจิตใจที่แจ่มใสเบิกบาน

รายละเอียด

สมัครเรียนกับเราทันที พร้อมข้อเสนอพิเศษ!!!

สมัครเรียนกับเรา

Horse Activities

One Day Camp

Pony Birthday Party

Meeting & Seminar

Horse Photo Shooting

Event

GHRC Dressage Annual Competition and Grading

Horse Trail

GHRC Special Performance

Fancy Ponies

Pony Camp

Contact

Golden Horse Riding Club
หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ซอย 12 ถนนกรุงเทพกรีฑา สะพานสูง กรุงเทพ 10240

Tel. 02-120-6526, 062-394-4624
e-mail: goldenhorse.ghrc@gmail.com

เปิดทำการ อังคาร – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 19.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)